Waarom heb ik stikstofrechten nodig?

Iedere ondernemer die met zijn bedrijf of activiteiten stikstof uitstoot, heeft hiervoor stikstofrechten nodig. Het idee achter deze stikstofrechten is dat je de toename van stikstofuitstoot (NOx en/of NH3) als gevolg van jouw activiteiten, compenseert door een afname van stikstofuitstoot elders binnen hetzelfde gebied. Dit kan bijvoorbeeld door stikstofrechten van een stoppende of afbouwende ondernemer te kopen.

Waarom is dit belangrijk

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof op zichzelf is niet schadelijk voor mens en milieu. Maar stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) wel (bron: RIVM). Een teveel aan deze stoffen verstoort de natuur waardoor planten en diersoorten verdwijnen. Ook is dit schadelijk voor de gezondheid (bron: RIVM).

Het stikstofbeleid van de overheid

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid PAS. De stikstofuitspraak legde bouwprojecten en het verlenen van vergunningen stil. Het kabinet kwam daarop in november 2019 met korte-termijn maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen zodat de vergunningverlening weer op gang kon komen.

Bij minstens de helft van de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden, moet de stikstofdepositie in 2030 onder de kritische depositiewaarden (KDW) liggen. Dat is de hoeveelheid neerslag van stikstof die een natuurgebied aan kan. In 2018 heeft circa 78% van de stikstofgevoelige natuurgebieden een te hoge stikstofdepositie, uitgaande van de KDW-norm (bron: Rijksoverheid). Concreet betekent dit dat de stikstofdepositie in 2030 gemiddeld 255 mol/ha/jaar minder moet zijn. Om dit te realiseren heeft de overheid verschillende maatregelen genomen voor de landbouw (bijvoorbeeld de stoppersregeling), de industrie (stopzetten subsidie voor pelletkachels en biomassaketels), de bouw (pilots met ZERO emissie mobiele werktuigen) en verkeer (maximumsnelheid van 100km/u).

Om binnen de strengere maatregelen toch nog te kunnen ontwikkelen of uitbreiden, kun je stikstofrechten van een andere ondernemers kopen, ook wel genaamd extern salderen. Dit opkopen van rechten is aan strenge voorwaarden gebonden die verschillen per provincie. Daarom is in de meeste gevallen, ondersteuning van een specialist nodig.

Neem direct contact met mij op!

Nard Driessen

Specialist rechten

Ons aanbod bekijken

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Arvalis en blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit de agrarische sector.

Neem contact met ons op

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail bericht:

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×